Centrum Szkoleniowe
Spawalnicze
Najniższe ceny na egz. DNV 138/136 T !
Promocja na grupę 1.3 !
Egzaminy DNV na spoiny pachwinowe od 250zł !
Promocja na egzaminy DNV-GL i TÜV

Oferujemy:

Organizowanie specjalistycznych kursów
Zgodnie z wytycznymi Europejskiej Federacji Spawalniczej, Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, UDT, DNV-GL uwzględniającymi Dyrektywy ciśnieniowe.

Kursy z uprawnieniami europejskimi
UCZESTNICY KURSÓW MOGĄ UZYSKAĆ CERTYFIKATY / ŚWIADECTWA EGZAMINU SPAWACZA / UZNAWANE W UNII EUROPEJSKIEJ – wydane przez odpowiednie towarzystwo kwalifikacyjne.

• Organizujemy kursy spawania: elektrycznego, w osłonach gazowych i inne specjalistyczne.
• Przeprowadzamy egzaminy spawaczy w pełnym zakresie na podstawie licencji Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.
• Przeprowadzamy testy spawaczy,przed wyjazdem do pracy za granicę

Stosujemy konkurencyjne, negocjacyjne ceny.

Przeprowadzamy:

Szkolenia różnymi metodami wg najnowszych Wytycznych Instytutu Spawalnictwa:
•spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi (I moduł)
•spawanie doczołowe blach (II moduł)
•spawanie doczołowe rur (III moduł)
•egzaminy na uprawnienia Instytutu Spawalnictwa oraz towarzystw klasyfikacyjnych: PRS, UDT, DNV-GL, TÜV, ABS, LR i BV.

Szkolenia i egzaminy spawaczy prowadzone są w następujących metodach spawania:
111 - łukowe elektrodą otuloną MMA
135 - elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych/ drutem pełnym MAG
136 - elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych/ drutem proszkowym MAG
138 - elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych/ drutem proszkowym z rdzeniem metalicznym
131 - elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych MIG stopów aluminium
141 - elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych TIG (141)
121 - łukiem krytym pod topnikiem (tylko egzamin)
kurs cięcia termicznego i sczepiania

Przeprowadzamy testy sprawdzające/ kwalifikacyjne spawaczy przed wyjazdem za granicę. Prowadzimy również przygotowanie do certyfikacji zakładów wg EN 3834 oraz opracowania dokumentacji technologicznej (np. WPS).


Nasze szkolenia spawaczy są prowadzone ustawicznie i mają charakter indywidualnej nauki, dzięki czemu kursanci mogą dokładnie i w swoim tempie przyswoić sobie nowe umiejętności.


Posiadamy wysoko kwalifikowaną kadrę wykładowców (IWE, EWE) i instruktorów (EWP) oraz najnowocześniejszy sprzęt spawalniczy. Egzaminy przeprowadzamy w oparciu o obowiązujące normy EN 287-1/:2011 oraz PN EN ISO 9606. Na życzenie klienta również wg ASME IX (w tym rury w poz. 6G oraz 6GR - po uprzednim kilkudniowym szkoleniu).


Organizujemy szkolenie i egzaminy na uprawnienia spawania rur ze stali o dużych średnicach elektrodami celulozowymi.