Centrum Szkoleniowe
Spawalnicze
Najniższe ceny na egz. DNV 138/136 T !
Promocja na grupę 1.3 !
Egzaminy DNV na spoiny pachwinowe od 250zł !
Promocja na egzaminy DNV-GL i TÜV

Egzaminy dla spawaczy:

• G.L. i U.D.T.- środa godz. 8.00
• P.R.S. i TÜV - czwartek godz. 8.00
• D.N.V. i L.R. - piątek godz. 8.00

Przed przyjściem na egzamin prosimy o zapisywanie się co najmniej z 1-dniowym wyprzedzeniem. 
Egzaminy na uprawnienia I.S., A.B.S. oraz B.V. odbywają się każdego dnia, po wcześniejszym 3-dniowym zgłoszeniu.

Na egzaminie należy okazać dokument tożsamości i dotychczasowy certyfikat lub książeczkę spawacza.
Egzaminy dla grup powyżej 6 osób można zorganizować każdego dnia, po wcześniejszym 3-dniowym zgłoszeniu.

Na wszystkie rodzaje egzaminów obowiązuje własne ubranie robocze.